Neden Mobil Reklam

Değişen ve küreselleşen dünya düzeninde tüm sektörlerde yapılan yeniliklerle oluşan rekabet koşulları firmaların görünürlüklerini arttırmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.

Yabancı sermayenin de ülkemize gösterdiği ilgi sektörel rekabeti arttırmıştır. Firmalar sürekli indirim ve yeni ürün, hizmet duyuru ve kampanyalarıyla tüketiciye ulaşmaya çalışmaktadır. Rekabetin arttığı günümüzde, firmalar hedef kitleye ulaşırken klasik açık hava reklamcılığı yöntemleri dışında kullandığı farklı mecraların arayışı içerisine girmişlerdir. İşte tam bu noktada Taksimedya ve Mobilmedya bu konudaki açığı kapatma amacı ile yeni ve etkin mecralarını reklam verenlerin hizmetine sunmuştur.

  • Hedef kitleye ulaşmadaki kişi sayısı (Mass)
  • Reklamın görülme sıklığı (Frequency)
  • Reklamın fark edilirliği ve güvenilirliği (Eye Catching)
  • Reklamın itibarı (Prestigious)
  • Reklamın kentlerdeki hakimiyeti (City Dominations)
  • Yapılan reklamla hedef kitleyi birebir yakalama (Captured Audience)
  • Esneklik (Flexible)
  • Genel reklam kampanyalarının özele indirgenebilme esnekliği (Choice of Campaigns)
  • Hedef kitle ile bütünleşebilme (Public Relations)
  • Ürün ve hizmetlerin bilinirliğini ve satışlarını arttırmadaki etkinliği (Point of Sale)

Yukarıda bahsedilen nedenler, bu mecranın reklam dünyasında ne kadar etkin, efektif ve hedef odaklı olduğunun ispatıdır.